Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
+
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelling and Rendering Techniques]]
 
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/CG1_2013/en  Computer Graphics (1)]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/w/CG1_2013/en  Computer Graphics (1)]

Revision as of 13:52, 16 September 2015

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
zástupca vedúceho katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
  • Physically based animation
  • High Dynamic Range Imaging
  • Implicit Surface Modelling

Publikácie