(112 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
   | fullname = prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
+
   | fullname = prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE
 
   | caption  = Roman Ďurikovič
 
   | caption  = Roman Ďurikovič
 
   | image    = Durikovic.jpg
 
   | image    = Durikovic.jpg
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
   | position = zástupca vedúceho katedry<br>vedúci oddelenia
+
   | position = Vedúci oddelenia, Garant [https://dai.fmph.uniba.sk/w?title=Master_program_in_Applied_Informatics/sk&setlang=sk mAIN]
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 879
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 879
 
   | room    = i14
 
   | room    = i14
 
   | email    = Roman.Durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = Roman.Durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | web      = [http://www.sccg.sk/~durikovic/ homepage]
+
   | web      = [https://dai.fmph.uniba.sk/w?title=Roman_Durikovic/sk]
 
   | info    =
 
   | info    =
  
=== Výučba ===
+
[[Image:Book2020.png|100px |link=https://www.igi-global.com/chapter/masking-and-tracklet-building-for-space-debris-and-neo-observations/260789]]
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
+
[[Image:Book2019.png|100px |link=https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-13-2850-3_4]]
* [[Physical-based Animations and Mathematical Modeling|Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov]]
+
[[Image:Book2011.png|100px |link=https://www.researchgate.net/publication/256681458_Numericka_matematika_pre_informatika_Riesene_priklady_v_programe_MATHEMATICA]]
* Computer Graphics (2)
+
[[Image:Book2008.png|100px |link=https://www.researchgate.net/publication/259759691_Matematicka_analyza_3_-_Integralny_pocet_v_Rn]]
* [[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]
+
[[Image:Book2003.png|100px |link=https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274132889/]]
* [[Photorealism]]
+
[[Image:Book2008HM.png|100px |link=https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-68443-5_10]]
  
 +
'''Ústav pamäti národa''' 12. októbra 2022 [https://www.upn.gov.sk/sk/ocenovanie-osobnosti/ ocenil] ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti za ich účasť na tvorbe a rozširovaní samizdatov v období neslobody: '''RNDr. Mária Ďurikovičová – IN MEMORIAM'''
 +
 +
7. novembra roku 2009 Benedikt XVI., najvyšší veľkňaz, ochotne vyhovujúc nám predloženým prosbám, z ktorých sme sa dozvedeli, že ste sa významne zaslúžili o dobro a vzrast Cirkvi a katolicizmu, aby sme vydali jasné svedectvo o našej vďake, vyberáme a ustanovujeme Vás, '''doc. RNDr. Vladimíra Ďurikoviča, Csc''' z Bratislavskej arcidiecézy, za  '''rytiera Rádu sv. Gregora Veľkého''' z triedy laikov a občianskeho spoločenstva a udeľujeme Vám právo užívať všetky privilégiá, ktoré sa spájajú s touto hodnotou.
 +
 +
{{Row |
 +
{{Column | width = 6 |
 +
=== Výučba zimný semester ===
 +
#[[Course:Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)/sk|1-MAT-570 Modelling and Rendering Techniques]]
 +
#[[Course:Physical-based_Animations/sk|2-AIN-206 Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 +
#[[Course:Computer Graphics Applications/sk|2-AIN-222 Computer Graphics Application]]
 +
#[[Course:Project Seminar 2/sk|2-AIN-924 Project Seminar 2]]
 +
#[[Course:YACGS/sk|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
 +
<!-- #[[Course:Realistic_Image_Synthesis/sk|2-AIN-263 Photorealism]]
 +
-->
 +
<!-- #Suspended [[CG1_2013/en|Computer Graphics (1)]]
 +
-->
 +
}}
 +
{{Column | width = 6 |
 +
=== Výučba letný semester===
 +
#[[Course:Advanced Computer Graphics/sk|2-AIN-127 Advanced Computer Graphics]]
 +
#[[Course:Geometrical Modelling in CG/sk|2-AIN-134 Geometrical Modelling in CG]]
 +
#[[Course:Project Seminar 1/sk|2-AIN-923 Project Seminar 1]]
 +
#[[Course:YACGS/sk|YACGS - Yet Another Computer Graphics Seminar]]
 +
#[[Course:Prax/sk| 2-AIN-290 PRAX Practical excercise at company]]
 +
}}
 +
}}
 +
 +
{{Row |
 +
{{Column | width = 6 |
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
* Realistic Image Synthesis and Global Illumination
 
* Realistic Image Synthesis and Global Illumination
Line 23: Line 52:
 
* High Dynamic Range Imaging
 
* High Dynamic Range Imaging
 
* Implicit Surface Modelling
 
* Implicit Surface Modelling
 +
* Autonomuos Transport System
 +
* Držiteľ troch patentov v '''USA a Japonsku'''.
 +
}}
 +
{{Column | width = 6 |
 +
=== Zaujímavé diplomové témy ===
 +
*[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Thesis_Topics/sk| List of thesis (master/bachelor) topics I can tutor]
 +
}}
 +
}}
 +
 +
=== Pôsobil som aj na ===
 +
* Graduate School of Frontier Studies, [http://www.u-tokyo.ac.jp/en/index.html The University of Tokyo], Japan, 1 year,  42th World University Rankings 2019
 +
* Computer Graphics Laboratory, Software Department, [http://www.u-aizu.ac.jp The University of Aizu], Japan, 6 years, 601–800th World University Rankings 2019
 +
* Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, [http://www.kyushu-u.ac.jp/ Kyushu University], Japan, 1 year, 401–500th World University Rankings 2019
 +
* Intelligent Systems and Modeling Laboratory, Faculty of Engineering, [http://vis.hiroshima-u.ac.jp/ Hiroshima University], Japan, 6 years, 601–800th World University Rankings 2019
 +
* Faculty of Natural Science, [http://www.ucm.sk/ University of Saint Cyril and Metod], Slovakia, 5 years
 +
* Groningen University, Netherlands, 6 months, 79th World University Rankings 2019
 +
* Comenius University in Bratislava, 801–1000th World University Rankings 2019
 +
 +
{{Row |
 +
{{Column | width = 6 |
 +
=== Ocenenia  ===
 +
*cena za najlepší článok SCCG 2013
 +
*cena za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej konferencii SCCG 2012
 +
*cena za najlepšiu vedeckú animáciu FMFI a ASAP 2012
 +
*cena za najlepší článok SCCG 2011
 +
*cena za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej konferencii SCCG 2003,
 +
*pozvaný profesor na Tokio Univerzite, Japonsko, Jun 2010 Marec 2011
 +
*pozvaná prednáška Tokio Univerzita, Japonsko, 2009
 +
*pozvaná prednáška Human and Computer Conference, Aizuwakamatsu, Japonsko, 2007
 +
*pozvaná prednáška Conference on Applied Natural Sciences, Budmerice, Slovensko, 2007
 +
*pozvaná prednáška Human and Computer Conference, Aizuwakamatsu, Japonsko, 2006
 +
*pozvaná prednáška Symposium on Computer Geometry, Kočovce, Slovensko, 2005
 +
*cena dekana 1989
 +
* cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave za vedené diplomové práce
 +
** Linda Jurkasová 2022, Eva Kunovská 2019, Stanislav Krajčovič 2018, Tomáš Vajda 2014, Zuzana Pálenikova 2013, Matej Hudák 2011, Michal Chládek 2010
 +
* Cena IT SPY za vedenie najlepšej diplomovej práce
 +
** Eva Kunovská 2019
 +
}}
 +
{{Column | width = 6 |
 +
=== Aktívny člen ===
 +
* Odborovej rady pre technické vedy, Agentúty na podporu výskumu a vývoja 2018-2026
 +
* Posudzovateľ Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, SAAVŠ 2020-2024
 +
* Vedúci informatickej sekcie FMFI 2010-2018, FMFI 2022-2026
 +
* Odborovej rady doktorandskeho štúdia Matematika a Topológia
 +
* Odborovej rady doktorandskeho štúdia Informatika
 +
* Vedeckej rady FPV UCM, Trnava 2005-2013, 2018
 +
* Vedeckej rady FMFI UK, Bratislava 2005-2019, 2019-2023
 +
* Fakultného senátu FMFI UK, Bratislava 2005-2013
 +
* Garant magisterského programu Aplikovaná Informatika
 +
* Garant odboru Informatika, Habilitácii a Inaugurácii v odbore Informatika
 +
* Habilitačných a inauguračných komisii
 +
* Dizertačných komisii z Informatiky
 +
* Bakaláskych a magisterských komisii Aplikovanej informatiky, Matematiky a manažmentu, Matematiky a počítačovej grafiky
 +
* ACM SIGGRAPH, IEEE-CS, IPSJ
 +
}}
 +
}}
 +
 +
=== Člen programového výboru ===
 +
Arabian Journal for Science and Engineering, Computer Animation & Virtual Worlds, Computer Graphics Forum, Computing and Inf. J, Visual Computer, ACM C & G, Dyes & Pigments, Computer Graphics, JAMSI, Int. J of Com. Mat., Journal on Image and Video Processing, J of VR and Broadcasting, IEEE Tran. on VCG
 +
* člen programového výboru medzinárodných vedeckých konferencii od roku 1998 do teraz:
 +
SCCG Smolenice (1998-2017), IV Londyn, MEIS Japonsko, Graphics Workshop Japonsko, EUROGRAPHICS UE, SIGGRAPH USA, GRAPP Španielsko, GraphiCon Rusko, Human & Computers Japonsko, IADIS CGVCIP Portugalsko, WSCG Česko, SIGGRAPH ASIA.
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* [[https://scholar.google.com/citations?user=CZytLuIAAAAJ&hl=sk GoogleScholar]]
+
* [https://scholar.google.com/citations?user=CZytLuIAAAAJ&hl=sk GoogleScholar]
* [[https://www.researchgate.net/profile/Roman_Durikovic ResearchGate]]
+
* [https://www.researchgate.net/profile/Roman_Durikovic ResearchGate]
* [[https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=UA&SID=V1FMk1MZBUTjI8eN2PB&search_mode=GeneralSearch&prID=7d6713cd-32f6-4d10-aad2-ba949240c1d1 Web of Science]]
+
* [https://www.webofscience.com/wos/woscc/citation-report/bdebab8c-a197-4793-911c-0f606c1c4647-8cf028e3 Web of Science]
 +
* ORCID ID: [https://orcid.org/0000-0002-4246-663X 0000-0002-4246-663X]
 +
* Scopus Author ID: [http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=6701847311&partnerID=MN8TOARS 6701847311]
 +
 
 +
=== Viedol nasledovných študentov ===
 +
*[[Student Hall| Student Hall]]
 
}}
 
}}
<!--
 
=== ===
 
<div style="font-size:7pt;">
 
----
 
Zodpovedný za stránky:
 
*
 
</div>
 
-->
 

Latest revision as of 08:49, 16 October 2023

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič – fotografia
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE
Vedúci oddelenia, Garant mAIN
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: [1]

Book2020.png Book2019.png Book2011.png Book2008.png Book2003.png Book2008HM.png

Ústav pamäti národa 12. októbra 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti za ich účasť na tvorbe a rozširovaní samizdatov v období neslobody: RNDr. Mária Ďurikovičová – IN MEMORIAM

7. novembra roku 2009 Benedikt XVI., najvyšší veľkňaz, ochotne vyhovujúc nám predloženým prosbám, z ktorých sme sa dozvedeli, že ste sa významne zaslúžili o dobro a vzrast Cirkvi a katolicizmu, aby sme vydali jasné svedectvo o našej vďake, vyberáme a ustanovujeme Vás, doc. RNDr. Vladimíra Ďurikoviča, Csc z Bratislavskej arcidiecézy, za rytiera Rádu sv. Gregora Veľkého z triedy laikov a občianskeho spoločenstva a udeľujeme Vám právo užívať všetky privilégiá, ktoré sa spájajú s touto hodnotou.

Výskum

 • Realistic Image Synthesis and Global Illumination
 • Physically based animation
 • High Dynamic Range Imaging
 • Implicit Surface Modelling
 • Autonomuos Transport System
 • Držiteľ troch patentov v USA a Japonsku.


Pôsobil som aj na

 • Graduate School of Frontier Studies, The University of Tokyo, Japan, 1 year, 42th World University Rankings 2019
 • Computer Graphics Laboratory, Software Department, The University of Aizu, Japan, 6 years, 601–800th World University Rankings 2019
 • Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University, Japan, 1 year, 401–500th World University Rankings 2019
 • Intelligent Systems and Modeling Laboratory, Faculty of Engineering, Hiroshima University, Japan, 6 years, 601–800th World University Rankings 2019
 • Faculty of Natural Science, University of Saint Cyril and Metod, Slovakia, 5 years
 • Groningen University, Netherlands, 6 months, 79th World University Rankings 2019
 • Comenius University in Bratislava, 801–1000th World University Rankings 2019

Ocenenia

 • cena za najlepší článok SCCG 2013
 • cena za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej konferencii SCCG 2012
 • cena za najlepšiu vedeckú animáciu FMFI a ASAP 2012
 • cena za najlepší článok SCCG 2011
 • cena za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej konferencii SCCG 2003,
 • pozvaný profesor na Tokio Univerzite, Japonsko, Jun 2010 Marec 2011
 • pozvaná prednáška Tokio Univerzita, Japonsko, 2009
 • pozvaná prednáška Human and Computer Conference, Aizuwakamatsu, Japonsko, 2007
 • pozvaná prednáška Conference on Applied Natural Sciences, Budmerice, Slovensko, 2007
 • pozvaná prednáška Human and Computer Conference, Aizuwakamatsu, Japonsko, 2006
 • pozvaná prednáška Symposium on Computer Geometry, Kočovce, Slovensko, 2005
 • cena dekana 1989
 • cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave za vedené diplomové práce
  • Linda Jurkasová 2022, Eva Kunovská 2019, Stanislav Krajčovič 2018, Tomáš Vajda 2014, Zuzana Pálenikova 2013, Matej Hudák 2011, Michal Chládek 2010
 • Cena IT SPY za vedenie najlepšej diplomovej práce
  • Eva Kunovská 2019

Aktívny člen

 • Odborovej rady pre technické vedy, Agentúty na podporu výskumu a vývoja 2018-2026
 • Posudzovateľ Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, SAAVŠ 2020-2024
 • Vedúci informatickej sekcie FMFI 2010-2018, FMFI 2022-2026
 • Odborovej rady doktorandskeho štúdia Matematika a Topológia
 • Odborovej rady doktorandskeho štúdia Informatika
 • Vedeckej rady FPV UCM, Trnava 2005-2013, 2018
 • Vedeckej rady FMFI UK, Bratislava 2005-2019, 2019-2023
 • Fakultného senátu FMFI UK, Bratislava 2005-2013
 • Garant magisterského programu Aplikovaná Informatika
 • Garant odboru Informatika, Habilitácii a Inaugurácii v odbore Informatika
 • Habilitačných a inauguračných komisii
 • Dizertačných komisii z Informatiky
 • Bakaláskych a magisterských komisii Aplikovanej informatiky, Matematiky a manažmentu, Matematiky a počítačovej grafiky
 • ACM SIGGRAPH, IEEE-CS, IPSJ


Člen programového výboru

Arabian Journal for Science and Engineering, Computer Animation & Virtual Worlds, Computer Graphics Forum, Computing and Inf. J, Visual Computer, ACM C & G, Dyes & Pigments, Computer Graphics, JAMSI, Int. J of Com. Mat., Journal on Image and Video Processing, J of VR and Broadcasting, IEEE Tran. on VCG

 • člen programového výboru medzinárodných vedeckých konferencii od roku 1998 do teraz:

SCCG Smolenice (1998-2017), IV Londyn, MEIS Japonsko, Graphics Workshop Japonsko, EUROGRAPHICS UE, SIGGRAPH USA, GRAPP Španielsko, GraphiCon Rusko, Human & Computers Japonsko, IADIS CGVCIP Portugalsko, WSCG Česko, SIGGRAPH ASIA.

Publikácie

Viedol nasledovných študentov