Line 14: Line 14:
 
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelling and Rendering Techniques]]
 
* [[Modelling_and_Rendering_Techniques_(Materials)|Modelling and Rendering Techniques]]
 
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
 
* [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material|Physical-based Animations and Mathematical Modeling]]
*[ [CG2_2014/en | Computer Graphics (2)]]
+
*[ http://dai.fmph.uniba.sk/w/CG1_2014/en | Computer Graphics (2)]
 
* [[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]
 
* [[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]
 
* [[Photorealism]]
 
* [[Photorealism]]

Revision as of 13:18, 16 September 2015

Roman Ďurikovič

Roman Ďurikovič
Meno: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
zástupca vedúceho katedry
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 879
Email: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i14
Adresa: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba