Line 7: Line 7:
 
* Optimizing Logic Programs under Answer-Set Programming Paradigm
 
* Optimizing Logic Programs under Answer-Set Programming Paradigm
 
* European Science Foundation, project Automatha
 
* European Science Foundation, project Automatha
* Reasoning with evolving and inconsistent knowledge
+
* Reasoning with dynamic and inconsistent knowledge
  
 
== Národné projekty ==
 
== Národné projekty ==

Revision as of 14:06, 12 February 2012

Členovia katedry sú alebo boli zapojení do nasledujúcich výskumných projektov:

Medzinárodné projekty

 • Virtual Heart of Central Europe, EU Project Culture 2000
 • CoLogNET (Computational Logic Network)
 • Optimizing Logic Programs under Answer-Set Programming Paradigm
 • European Science Foundation, project Automatha
 • Reasoning with dynamic and inconsistent knowledge

Národné projekty

 • Effective browser of urban data and their presentation (APVT 20-P05105)
 • Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát (APVV 20-056105)
 • Dynamic aspects of knowledge representation from theoretical fundamentals to applications (VEGA 1/13112/06)
 • Logic theory of dynamic and modular knowledge bases (VEGA 1/0173/03)
 • Robotic laboratory with telepresence of the developer (VV_KEGA7 3/2399/04)
 • Environment for specification of multiagent systems (APVV-20-P04805)
 • Computing in network (VEGA 1/0172/03)
 • Non-standard computation models - specification, complexity, security (VEGA 1/3105/06)
 • Modeling of complex systems using neural networks with focus on linguistics (VEGA 1/2045/05)
 • Modeling language as a self-organizing complex system (VEGA 1/0361/08)
 • Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) (VEGA 1/0688/10)
 • Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu simulovaného vteleného agenta (VEGA 1/0439/11)