m (Editor's fixes (font size, proper table headings, level 2 headings))
m (Proper typography of dashes and name initials)
Line 9: Line 9:
 
|-
 
|-
 
!From–to !! Title of educational project !! Agency and number !! Principal investigator
 
!From–to !! Title of educational project !! Agency and number !! Principal investigator
|-2015||AREST- Augmented reality and reconstruction in restoration process||Nadácia Tatra Banky (TB)||Berger Haladová Z.
+
|-2015||AREST- Augmented reality and reconstruction in restoration process||Nadácia Tatra Banky (TB)||Berger Haladová Z.
 
|-
 
|-
|2013-2017||Brain-computer interface with adaptive robot-assisted training for rehabilitation ''(in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine Comenius Uni.)''||APVV-0668-12||Farkaš I.
+
|2013–2017||Brain-computer interface with adaptive robot-assisted training for rehabilitation ''(in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine Comenius Uni.)''||APVV-0668-12||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2013-2015||Grounded cognition paradigm, interaction between perception and action in the brain-computer interface ''(in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.)''||VEGA 1/0503/13||Rybár J.
+
|2013–2015||Grounded cognition paradigm, interaction between perception and action in the brain-computer interface ''(in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.)''||VEGA 1/0503/13||Rybár J.
 
|-
 
|-
|2013-2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie ''(in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine Comenius Uni.)''||MZ SR SR-2012/56-SAV-6||Farkaš I.
+
|2013–2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie ''(in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine Comenius Uni.)''||MZ SR SR-2012/56-SAV-6||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2013-2014||Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach||APVV SK-GR-0070-11||Homola M.
+
|2013–2014||Multikontextová inferencia v heterogénnych prostrediach||APVV SK-GR-0070-11||Homola M.
 
|-
 
|-
|2012-2015||Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska D.
+
|2012–2015||Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska D.
 
|-
 
|-
|2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia Tatra Banky (TB)||Kovačovský T.
+
|2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia Tatra Banky (TB)||Kovačovský T.
 
|-
 
|-
|2012||Laboratórium mobilných aplikácií||Nadácia TB||Borovanský P.
+
|2012||Laboratórium mobilných aplikácií||Nadácia TB||Borovanský P.
 
|-
 
|-
|2012||Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP)||Nadácia TB||Borovský P.
+
|2012||Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP)||Nadácia TB||Borovský P.
 
|-
 
|-
|2011-2013||Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov||KEGA 068UK-4/2011||Černeková Z.
+
|2011–2013||Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov||KEGA 068UK-4/2011||Černeková Z.
 
|-
 
|-
|2011-2013||Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr||VEGA 1/0631/11||Šrámek M.
+
|2011–2013||Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr||VEGA 1/0631/11||Šrámek M.
 
|-
 
|-
|2011-2013||Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi||VEGA 1/0476/11||Markošová M.
+
|2011–2013||Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi||VEGA 1/0476/11||Markošová M.
 
|-
 
|-
|2011-2013||Constructivist modeling of early cognitive development using simulated embodied agent||VEGA 1/0439/11||Farkaš I.
+
|2011–2013||Constructivist modeling of early cognitive development using simulated embodied agent||VEGA 1/0439/11||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2011-2013||Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam||VEGA 1/0602/11||Černeková Z.
+
|2011–2013||Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam||VEGA 1/0602/11||Černeková Z.
 
|-
 
|-
|2011-2012||Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami||APVV SK-PT-0028-10||Šefránek J.
+
|2011–2012||Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami||APVV SK-PT-0028-10||Šefránek J.
 
|-
 
|-
|2011||Anomaly detection using a biologically inspired intelligent nnetwork||Nadácia TB 2010et019||Farkaš I.
+
|2011||Anomaly detection using a biologically inspired intelligent nnetwork||Nadácia TB 2010et019||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2011||Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní||Nadácia TB 2010et010||Fabo P.
+
|2011||Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní||Nadácia TB 2010et010||Fabo P.
 
|-
 
|-
|2010-2011||Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení||VEGA 2/0019/10||Markošová M.
+
|2010–2011||Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení||VEGA 2/0019/10||Markošová M.
 
|-
 
|-
|2010-2011||Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede||VEGA 1/0741/09||Rybár J.
+
|2010–2011||Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede||VEGA 1/0741/09||Rybár J.
 
|-
 
|-
|2010-2011||Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)||VEGA 1/0688/10||Šefránek J.
+
|2010–2011||Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)||VEGA 1/0688/10||Šefránek J.
 
|-
 
|-
|2010-2011||Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov||VEGA 1/0210/10||Vinař T.
+
|2010–2011||Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov||VEGA 1/0210/10||Vinař T.
 
|-
 
|-
|2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia TB||Fabo P.
+
|2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia TB||Fabo P.
 
|-
 
|-
|2009-2011||Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu||VEGA 1/0763/09||Černeková Z.
+
|2009–2011||Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu||VEGA 1/0763/09||Černeková Z.
 
|-
 
|-
|2009-2011||Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry||VEGA 1/0266/09||Stanek M.
+
|2009–2011||Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry||VEGA 1/0266/09||Stanek M.
 
|-
 
|-
|2009-2011||Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch||VEGA 1/0662/09||Ďurikovič R.
+
|2009–2011||Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch||VEGA 1/0662/09||Ďurikovič R.
 
|-
 
|-
|2008-2013||ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms||EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885||Vinař T.
+
|2008–2013||ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms||EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885||Vinař T.
 
|-
 
|-
|2008-2010||International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra||ESF Z-08-107/0003-00 ||Jajcayova T.
+
|2008–2010||International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra||ESF Z-08-107/0003-00 ||Jajcayova T.
 
|-
 
|-
|2008-2010||Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov||VEGA 1/0280/08||Lúčny A.
+
|2008–2010||Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov||VEGA 1/0280/08||Lúčny A.
 
|-
 
|-
|2008-2010||Modeling of language as a complex system with self-organization||VEGA 1/0361/08||Farkaš I.
+
|2008–2010||Modeling of language as a complex system with self-organization||VEGA 1/0361/08||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2008-2011||Multimediálna čítanka||APVV LPP-0056-07||Nagy M.
+
|2008–2011||Multimediálna čítanka||APVV LPP-0056-07||Nagy M.
 
|-
 
|-
|2007-2009||Znalostný systém pre kognitívnych robotov||VEGA 1/4060/07||Guller D.
+
|2007–2009||Znalostný systém pre kognitívnych robotov||VEGA 1/4060/07||Guller D.
 
|-
 
|-
|2007-2009||Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov ((cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.)||VEGA 2/7087/27||Markošová M.
+
|2007–2009||Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov ((cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.)||VEGA 2/7087/27||Markošová M.
 
|-
 
|-
|2006-2008||Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť||VEGA 1/3105/06||Gruska D.
+
|2006–2008||Neštandardné modely výpočtov – špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť||VEGA 1/3105/06||Gruska D.
 
|-
 
|-
|2006-2008||Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám||VEGA 1/3112/06||Šefránek J.
+
|2006–2008||Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám||VEGA 1/3112/06||Šefránek J.
 
|-
 
|-
|2006-2008||Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie||VEGA 1/3612/06||Rybár J.
+
|2006–2008||Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie||VEGA 1/3612/06||Rybár J.
 
|-
 
|-
|2005-2009||Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát||APVV-20-056105||Šrámek M.
+
|2005–2009||Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát||APVV-20-056105||Šrámek M.
 
|-
 
|-
|2005-2007||Modeling complex systems using neural networks with focus on linguistics||VEGA 1/2045/05||Farkaš I.
+
|2005–2007||Modeling complex systems using neural networks with focus on linguistics||VEGA 1/2045/05||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2005-2007||Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov||APVV-20-P04805||Šefránek J.
+
|2005–2007||Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov||APVV-20-P04805||Šefránek J.
 
|-
 
|-
|2005-2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.)||APVT 20-P05105||Ftáčnik M.?
+
|2005–2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.)||APVT 20-P05105||Ftáčnik M.?
 
|-
 
|-
|2003-2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek J.
+
|2003–2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek J.
 
|-
 
|-
|2003-2005||Počítanie v sieti||VEGA 1/0172/03||Gruska D.
+
|2003–2005||Počítanie v sieti||VEGA 1/0172/03||Gruska D.
 
|}
 
|}
  
Line 98: Line 98:
 
!From–to !! Title of educational project !! Agency and number !! Principal investigator
 
!From–to !! Title of educational project !! Agency and number !! Principal investigator
 
|-
 
|-
|2013-2015||Development of middle European interdisciplinary master programme in cognitive science||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš I.
+
|2013–2015||Development of middle European interdisciplinary master programme in cognitive science||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2013-2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia TB  2012vs003||Gyárfáš F.
+
|2013–2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia TB  2012vs003||Gyárfáš F.
 
|-
 
|-
|2012-2015||Preparation of study of mathematics and informatics at FMPI Comenius University in English language||ITMS 2614030008||Ďurikovič R., Farkaš I.
+
|2012–2015||Preparation of study of mathematics and informatics at FMPI Comenius University in English language||ITMS 2614030008||Ďurikovič R., Farkaš I.
 
|-
 
|-
|2010||AI robotika||Nadácia TB 09vs29||Petrovič P.
+
|2010||AI robotika||Nadácia TB 09vs29||Petrovič P.
 
|-
 
|-
|2010-2011||Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov||KEGA 058-016UK-4/2010||Vinař T.
+
|2010–2011||Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov||KEGA 058-016UK-4/2010||Vinař T.
 
|-
 
|-
|2009-2011||Cognitive science - middle European interdisciplinary master study programme||KEGA 3/7300/09||Rybár J.
+
|2009–2011||Cognitive science – middle European interdisciplinary master study programme||KEGA 3/7300/09||Rybár J.
 
|-
 
|-
|2004-2006||Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára||KEGA 3/2399/04||Šefránek J.
+
|2004–2006||Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára||KEGA 3/2399/04||Šefránek J.
 
|}
 
|}

Revision as of 00:19, 18 September 2015

Projects

The members of the department participate or participated in the following projects:

Research Projects

From–to Title of educational project Agency and number Principal investigator
2013–2017 Brain-computer interface with adaptive robot-assisted training for rehabilitation (in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine Comenius Uni.) APVV-0668-12 Farkaš I.
2013–2015 Grounded cognition paradigm, interaction between perception and action in the brain-computer interface (in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.) VEGA 1/0503/13 Rybár J.
2013–2015 Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie (in cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci., and Faculty of Medicine Comenius Uni.) MZ SR SR-2012/56-SAV-6 Farkaš I.
2013–2014 Multikontextová inferencia v heterogénnych prostrediach APVV SK-GR-0070-11 Homola M.
2012–2015 Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu VEGA 1/1333/12 Gruska D.
2012 Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction Nadácia Tatra Banky (TB) Kovačovský T.
2012 Laboratórium mobilných aplikácií Nadácia TB Borovanský P.
2012 Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP) Nadácia TB Borovský P.
2011–2013 Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov KEGA 068UK-4/2011 Černeková Z.
2011–2013 Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr VEGA 1/0631/11 Šrámek M.
2011–2013 Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi VEGA 1/0476/11 Markošová M.
2011–2013 Constructivist modeling of early cognitive development using simulated embodied agent VEGA 1/0439/11 Farkaš I.
2011–2013 Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam VEGA 1/0602/11 Černeková Z.
2011–2012 Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami APVV SK-PT-0028-10 Šefránek J.
2011 Anomaly detection using a biologically inspired intelligent nnetwork Nadácia TB 2010et019 Farkaš I.
2011 Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní Nadácia TB 2010et010 Fabo P.
2010–2011 Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení VEGA 2/0019/10 Markošová M.
2010–2011 Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede VEGA 1/0741/09 Rybár J.
2010–2011 Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) VEGA 1/0688/10 Šefránek J.
2010–2011 Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov VEGA 1/0210/10 Vinař T.
2010 Multi-touch display and its applications Nadácia TB Fabo P.
2009–2011 Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu VEGA 1/0763/09 Černeková Z.
2009–2011 Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry VEGA 1/0266/09 Stanek M.
2009–2011 Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch VEGA 1/0662/09 Ďurikovič R.
2008–2013 ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885 Vinař T.
2008–2010 International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra ESF Z-08-107/0003-00 Jajcayova T.
2008–2010 Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov VEGA 1/0280/08 Lúčny A.
2008–2010 Modeling of language as a complex system with self-organization VEGA 1/0361/08 Farkaš I.
2008–2011 Multimediálna čítanka APVV LPP-0056-07 Nagy M.
2007–2009 Znalostný systém pre kognitívnych robotov VEGA 1/4060/07 Guller D.
2007–2009 Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov ((cooperation with Inst. of Measurement Sci., Slovak Acad. of Sci.) VEGA 2/7087/27 Markošová M.
2006–2008 Neštandardné modely výpočtov – špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť VEGA 1/3105/06 Gruska D.
2006–2008 Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám VEGA 1/3112/06 Šefránek J.
2006–2008 Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie VEGA 1/3612/06 Rybár J.
2005–2009 Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát APVV-20-056105 Šrámek M.
2005–2007 Modeling complex systems using neural networks with focus on linguistics VEGA 1/2045/05 Farkaš I.
2005–2007 Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov APVV-20-P04805 Šefránek J.
2005–2007 Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.) APVT 20-P05105 Ftáčnik M.?
2003–2005 Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov VEGA 1/0173/03 Šefránek J.
2003–2005 Počítanie v sieti VEGA 1/0172/03 Gruska D.

Educational Projects

From–to Title of educational project Agency and number Principal investigator
2013–2015 Development of middle European interdisciplinary master programme in cognitive science KEGA 076UK-4/2013 Farkaš I.
2013–2013 Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania Nadácia TB 2012vs003 Gyárfáš F.
2012–2015 Preparation of study of mathematics and informatics at FMPI Comenius University in English language ITMS 2614030008 Ďurikovič R., Farkaš I.
2010 AI robotika Nadácia TB 09vs29 Petrovič P.
2010–2011 Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov KEGA 058-016UK-4/2010 Vinař T.
2009–2011 Cognitive science – middle European interdisciplinary master study programme KEGA 3/7300/09 Rybár J.
2004–2006 Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára KEGA 3/2399/04 Šefránek J.