Line 1: Line 1:
The members of the department participate or participated in the following research projects:
+
[[Category:Research]]
 +
= PROJECTS =
  
== International projects ==
+
The members of the department participate or participated in the following projects:
  
* Virtual Heart of Central Europe, EU Project Culture 2000
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
* CoLogNET (Computational Logic Network)
+
|-
* Optimizing Logic Programs under Answer-Set Programming Paradigm
+
|-
* European Science Foundation, project Automatha
+
|'''From-to'''||'''Title of research project'''||'''Agency/number'''||'''Principal investigator'''
* Reasoning with Dynamic and Inconsistent Knowledge
+
|-
 +
|2013-2017||Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||APVV-0668-12||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2013-2015||Praktické kryptografické konštrukcie a bezpečné IT prostredie||VEGA 1/0259/13||Stanek M.
 +
|-
 +
|2013-2015||Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač ''(v spolupráci s ÚM SAV)''||VEGA 1/0503/13||Rybár J.
 +
|-
 +
|2013-2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie ''(v spolupráci s ÚM SAV a LF UK)''||MZ SR SR-2012/56-SAV-6||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2013-2014||Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach||APVV SK-GR-0070-11||Homola M.
 +
|-
 +
|2012-2015||Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska D.
 +
|-
 +
|2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia Tatra Banky (TB)||Kovačovský T.
 +
|-
 +
|2012||Laboratórium mobilných aplikácií||Nadácia TB||Borovanský P.
 +
|-
 +
|2012||Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP)||Nadácia TB||Borovský  P.
 +
|-
 +
|2011-2013||Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov||KEGA 068UK-4/2011||Černeková Z.
 +
|-
 +
|2011-2013||Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr||VEGA 1/0631/11||Šrámek M.
 +
|-
 +
|2011-2013||Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi||VEGA 1/0476/11||Markošová M.
 +
|-
 +
|2011-2013||Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta||VEGA 1/0439/11||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2011-2013||Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam||VEGA 1/0602/11||Černeková Z.
 +
|-
 +
|2011-2012||Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami||APVV SK-PT-0028-10||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2011||Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou||Nadácia TB 2010et019||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2011||Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní||Nadácia TB 2010et010||Fabo P.
 +
|-
 +
|2010-2011||Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení||VEGA 2/0019/10||Markošová M.
 +
|-
 +
|2010-2011||Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede||VEGA 1/0741/09||Rybár J.
 +
|-
 +
|2010-2011||Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)||VEGA 1/0688/10||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2010-2011||Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov||VEGA 1/0210/10||Vinař T.
 +
|-
 +
|2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia TB||Fabo P.
 +
|-
 +
|2009-2011||Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu||VEGA 1/0763/09||Černeková Z.
 +
|-
 +
|2009-2011||Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry||VEGA 1/0266/09||Stanek M.
 +
|-
 +
|2009-2011||Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch||VEGA 1/0662/09||Ďurikovič R.
 +
|-
 +
|2008-2013||ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms||EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885||Vinař T.
 +
|-
 +
|2008-2010||International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra||ESF AutoMathA – Science Meeting 2020 ||Jajcayova T.
 +
|-
 +
|2008-2010||Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov||VEGA 1/0280/08||Lúčny A.
 +
|-
 +
|2008-2010||Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou||VEGA 1/0361/08||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2008-2011||Multimediálna čítanka||APVV LPP-0056-07||Nagy M.
 +
|-
 +
|2007-2009||Znalostný systém pre kognitívnych robotov||VEGA 1/4060/07||Guller D.
 +
|-
 +
|2007-2009||Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov (v spolupráci s ÚM SAV)||VEGA 2/7087/27||Markošová M.
 +
|-
 +
|2006-2008||Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť||VEGA 1/3105/06||Gruska D.
 +
|-
 +
|2006-2008||Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám||VEGA 1/3112/06||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2006-2008||Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie||VEGA 1/3612/06||Rybár J.
 +
|-
 +
|2005-2009||Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát||APVV-20-056105||Šrámek M.
 +
|-
 +
|2005-2007||Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku||VEGA 1/2045/05||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2005-2007||Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov||APVV-20-P04805||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2005-2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.)||APVT 20-P05105||Ftáčnik M.?
 +
|-
 +
|2003-2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek J.
 +
|-
 +
|2003-2005||Počítanie v sieti||VEGA 1/0172/03||Gruska D.
 +
|}
  
== National projects ==
+
{| class="alternative" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
 
+
|-
* Effective browser of urban data and their presentation (APVT 20-P05105)
+
|-
* Dynamic aspects of knowledge representation from theoretical fundamentals to applications (VEGA 1/13112/06)
+
|'''From-to'''||'''Title of educational project'''||'''Agency/number'''||'''Principal investigator'''
* Logic theory of dynamic and modular knowledge bases (VEGA 1/0173/03)
+
|-
* Robotics laboratory with telepresence of the developer (VV_KEGA7 3/2399/04)
+
|2013-2015||Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš I.
* Environment for specification of multiagent systems (APVV-20-P04805)
+
|-
* Computing in network (VEGA 1/0172/03)
+
|2013-2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia TB  2012vs003||Gyárfáš F.
* Non-standard computation models - specification, complexity, security (VEGA 1/3105/06)
+
|-
* Modelling complex systems using neural networks with focus on linguistics (2005-2007, VEGA 1/2045/05)
+
|2010||AI robotika||Nadácia TB 09vs29||Petrovič P.
* Modeling language as a complex system with self-organization (2008-2010, VEGA 1/0361/08)
+
|-
* Cognitive science and traditional philosophical theories (2006-2008, VEGA 1/3612/06)
+
|2010-2011||Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov||KEGA 058-016UK-4/2010||Vinař T.
* [[Internal:Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)|Representation of incomplete, evolving and distributed knowledge (in interaction with communication platform)]] (VEGA 1/0688/10)
+
|-
* Constructivist modelling of early cognitive development in a simulated  embodied agent (VEGA 1/0439/11)
+
|2009-2011||Kognitívna veda  - stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program||KEGA 3/7300/09||Rybár J.
 +
|-
 +
|2004-2006||Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára||KEGA 3/2399/04||Šefránek J.
 +
|}

Revision as of 10:35, 6 September 2015

PROJECTS

The members of the department participate or participated in the following projects:

From-to Title of research project Agency/number Principal investigator
2013-2017 Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) APVV-0668-12 Farkaš I.
2013-2015 Praktické kryptografické konštrukcie a bezpečné IT prostredie VEGA 1/0259/13 Stanek M.
2013-2015 Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač (v spolupráci s ÚM SAV) VEGA 1/0503/13 Rybár J.
2013-2015 Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) MZ SR SR-2012/56-SAV-6 Farkaš I.
2013-2014 Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach APVV SK-GR-0070-11 Homola M.
2012-2015 Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu VEGA 1/1333/12 Gruska D.
2012 Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction Nadácia Tatra Banky (TB) Kovačovský T.
2012 Laboratórium mobilných aplikácií Nadácia TB Borovanský P.
2012 Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP) Nadácia TB Borovský P.
2011-2013 Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov KEGA 068UK-4/2011 Černeková Z.
2011-2013 Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr VEGA 1/0631/11 Šrámek M.
2011-2013 Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi VEGA 1/0476/11 Markošová M.
2011-2013 Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta VEGA 1/0439/11 Farkaš I.
2011-2013 Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam VEGA 1/0602/11 Černeková Z.
2011-2012 Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami APVV SK-PT-0028-10 Šefránek J.
2011 Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou Nadácia TB 2010et019 Farkaš I.
2011 Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní Nadácia TB 2010et010 Fabo P.
2010-2011 Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení VEGA 2/0019/10 Markošová M.
2010-2011 Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede VEGA 1/0741/09 Rybár J.
2010-2011 Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) VEGA 1/0688/10 Šefránek J.
2010-2011 Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov VEGA 1/0210/10 Vinař T.
2010 Multi-touch display and its applications Nadácia TB Fabo P.
2009-2011 Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu VEGA 1/0763/09 Černeková Z.
2009-2011 Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry VEGA 1/0266/09 Stanek M.
2009-2011 Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch VEGA 1/0662/09 Ďurikovič R.
2008-2013 ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885 Vinař T.
2008-2010 International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra ESF AutoMathA – Science Meeting 2020 Jajcayova T.
2008-2010 Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov VEGA 1/0280/08 Lúčny A.
2008-2010 Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou VEGA 1/0361/08 Farkaš I.
2008-2011 Multimediálna čítanka APVV LPP-0056-07 Nagy M.
2007-2009 Znalostný systém pre kognitívnych robotov VEGA 1/4060/07 Guller D.
2007-2009 Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov (v spolupráci s ÚM SAV) VEGA 2/7087/27 Markošová M.
2006-2008 Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť VEGA 1/3105/06 Gruska D.
2006-2008 Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám VEGA 1/3112/06 Šefránek J.
2006-2008 Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie VEGA 1/3612/06 Rybár J.
2005-2009 Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát APVV-20-056105 Šrámek M.
2005-2007 Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku VEGA 1/2045/05 Farkaš I.
2005-2007 Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov APVV-20-P04805 Šefránek J.
2005-2007 Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.) APVT 20-P05105 Ftáčnik M.?
2003-2005 Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov VEGA 1/0173/03 Šefránek J.
2003-2005 Počítanie v sieti VEGA 1/0172/03 Gruska D.
From-to Title of educational project Agency/number Principal investigator
2013-2015 Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda KEGA 076UK-4/2013 Farkaš I.
2013-2013 Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania Nadácia TB 2012vs003 Gyárfáš F.
2010 AI robotika Nadácia TB 09vs29 Petrovič P.
2010-2011 Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov KEGA 058-016UK-4/2010 Vinař T.
2009-2011 Kognitívna veda - stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program KEGA 3/7300/09 Rybár J.
2004-2006 Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára KEGA 3/2399/04 Šefránek J.