(Základný text zobraný z povodnej verzie webu KAI)
Line 1: Line 1:
== Výskum ==
+
== Veda a výskum na KAI==
  
Naša katedra je pracoviskom expertov z jedinečnej kombinácie viacerých výskumných oblastí.
+
Vedecká činnosť KAI je orientovaná predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, umelú inteligenciu, výpočtovú logiku a na teóriu programovania.  
 +
 
 +
*'''Počítačová grafika a videnie.''' Modelovanie a vizualizácia virtuálnych miest. Navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach. Simulácia dynamických systémov. Aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne. Rozpoznávanie a sledovanie tváre.
 +
 
 +
*'''Umelá inteligencia.''' Komplexné systémy so samoorganizáciou, hlavne v oblasti prirodzeného jazyka, a to na úrovni symbolickej (agenty) i subsymbolickej (neurónové siete). Reprezentácia znalostí v inteligentných systémoch, modelovanie akvizície a spracovanie jazyka. Kognitívna sémantika.
 +
 
 +
*'''Výpočtová logika.''' Logická teória reprezentácie poznatkov, nemonotónne usudzovanie, logické programovanie s dôrazom na paradigmu answer set programming, deskripčné logiky, ontológie, sémantický web. Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti. Logické aspekty multiagentových systémov.
 +
 
 +
*'''Teória programovania.''' Deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov, prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami. Teória konkurentných procesov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
 +
 
 +
==See also==
  
 
* [[Overview of Research Activities|Stručná charakteristika výskumného zamerania]]
 
* [[Overview of Research Activities|Stručná charakteristika výskumného zamerania]]

Revision as of 16:15, 19 August 2008

Veda a výskum na KAI

Vedecká činnosť KAI je orientovaná predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, umelú inteligenciu, výpočtovú logiku a na teóriu programovania.

  • Počítačová grafika a videnie. Modelovanie a vizualizácia virtuálnych miest. Navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach. Simulácia dynamických systémov. Aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne. Rozpoznávanie a sledovanie tváre.
  • Umelá inteligencia. Komplexné systémy so samoorganizáciou, hlavne v oblasti prirodzeného jazyka, a to na úrovni symbolickej (agenty) i subsymbolickej (neurónové siete). Reprezentácia znalostí v inteligentných systémoch, modelovanie akvizície a spracovanie jazyka. Kognitívna sémantika.
  • Výpočtová logika. Logická teória reprezentácie poznatkov, nemonotónne usudzovanie, logické programovanie s dôrazom na paradigmu answer set programming, deskripčné logiky, ontológie, sémantický web. Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti. Logické aspekty multiagentových systémov.
  • Teória programovania. Deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov, prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami. Teória konkurentných procesov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.

See also