(Veda a výskum na KAI)
m
Line 20: Line 20:
 
* [[Selected Publications|Vybrané publikácie]]
 
* [[Selected Publications|Vybrané publikácie]]
 
* [[Useful Information for Employees|Užitočné informácie pre členov katedry]]
 
* [[Useful Information for Employees|Užitočné informácie pre členov katedry]]
 
{{Pata}}
 

Revision as of 22:09, 15 September 2008

Veda a výskum na KAI

Vedecká činnosť KAI je orientovaná predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, umelú inteligenciu, výpočtovú logiku a na teóriu programovania.

  • Počítačová grafika a videnie. Modelovanie a vizualizácia virtuálnych miest. Navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach. Simulácia dynamických systémov. Aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne. Rozpoznávanie a sledovanie tváre.
  • Umelá inteligencia. Komplexné systémy so samoorganizáciou, hlavne v oblasti prirodzeného jazyka, a to na úrovni symbolovej (agenty) i subsymbolovej (neurónové siete). Reprezentácia znalostí v inteligentných systémoch, modelovanie akvizície a spracovanie jazyka. Kognitívna sémantika.
  • Výpočtová logika. Logická teória reprezentácie poznatkov, nemonotónne usudzovanie, logické programovanie s dôrazom na paradigmu answer set programming, deskripčné logiky, ontológie, sémantický web. Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti. Logické aspekty multiagentových systémov.
  • Teória programovania. Deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov, prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami. Teória konkurentných procesov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.

Veda a výskum na KAI podrobnešie

Podrobnejšie informácie o vedeckej činnosti na KAI nájdete na týchto stránkach: