Odporúčania pre študentov magisterského programu Aplikovaná informatika

Na tejto stránke Vám zamestnanci katedry ponúkajú niekoľko rád, na ktoré je dobré prihliadať pri výbere predmetov štúdijného programu.

  • Výber diplomovej práce: prosím nájdite si čas a sily na porozprávanie sa s jednotlivými učiteľmi o témach prác, ktoré ponúkajú. Častu sú témy známe dostatočne vopred a ak sa v dostatočnom predstihu informujete o možnostiach, budete mať napokon lepší pocit a motiváciu. A platí to, čo v prípade bakalárskych prác: váš vedúci je najdôležitejšou osobou projektu hneď po vás.
  • Využite možnosť stráviť semester na zahraničnej univerzite cez program Erasmus. Niektorí študenti dokonca v rámci výmenného programu urobia väčšinu svojej diplomovej práce pod vedením expertov v laboratóriu, ktoré navštívia. Nezabúdajte však, že Erasmus program vyžaduje, aby ste z každého semestra doniesli domov aspoň 10 kreditov.
  • Odporúčame najsť si tému diplomovej práce do polovice októbra aby ste mali dostatok času na prácu. Neskôr môže byť daná téma už obsadená.
Revision as of 15:59, 23 September 2009 by Durikovic (Talk | contribs)