Line 10: Line 10:
 
* Pri výbere ďalšieho zamerania berte prosím do úvahy, že naša fakulta je zameraná predovšetkým výskumne/vedecky a tak magisterské programy vyžadujú dobré teoretické znalosti. Ak ste skôr prakticky-oritentovaní, zvážte možnosť priameho zamestnania, prípadne prestup na program, ktorý je praktickejšie orientovaný.
 
* Pri výbere ďalšieho zamerania berte prosím do úvahy, že naša fakulta je zameraná predovšetkým výskumne/vedecky a tak magisterské programy vyžadujú dobré teoretické znalosti. Ak ste skôr prakticky-oritentovaní, zvážte možnosť priameho zamestnania, prípadne prestup na program, ktorý je praktickejšie orientovaný.
 
* Ak máte možnosť, vycestujte na jeden alebo dva semestre na výmenný štúdijný program. Univerzita Komenského má viacero dohôd so zahraničnými univerzitami, na základe ktorých ich môžete navštíviť cez výmenný program Erasmus, dozvedieť sa veľa o inom prístupe k výuke, zažiť inú kultúru, jazyk a spoločnosť. Naším cieľom je umožňiť to všetkým študentom, ktorí by chceli vycestovať v rámci programu Erasmus.   
 
* Ak máte možnosť, vycestujte na jeden alebo dva semestre na výmenný štúdijný program. Univerzita Komenského má viacero dohôd so zahraničnými univerzitami, na základe ktorých ich môžete navštíviť cez výmenný program Erasmus, dozvedieť sa veľa o inom prístupe k výuke, zažiť inú kultúru, jazyk a spoločnosť. Naším cieľom je umožňiť to všetkým študentom, ktorí by chceli vycestovať v rámci programu Erasmus.   
 +
* Andrej Ferko napísal [[Recommendation for Writing Bachelor and Diploma Theses|Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác]]
 
* Prosím prečítajte si príručku Rukoväť bakalára na [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bakalar/Rukovat.pdf fakultných stránkach].
 
* Prosím prečítajte si príručku Rukoväť bakalára na [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bakalar/Rukovat.pdf fakultných stránkach].
 
</div>
 
</div>

Revision as of 10:07, 21 August 2008

Odporúčania pre študentov bakalárskeho programu Aplikovaná informatika

Na tejto stránke Vám zamestnanci katedry ponúkajú niekoľko rád, na ktoré je dobré prihliadať pri výbere predmetov štúdijného programu.

Všeobecné rady

  • Štúdijný program si plánujte veľmi opatrne. Ak nepatríte medzi najusilovnejších a výborných študentov, môžete očakávať, že niektoré predmety sa Vám nepodarí absolvovať na prvý pokus a budete si ich musieť odložiť niektoré povinnosti do ďalších ročníkov. Predísť sa tomu dá poctivým sledovaním prednášok a prípravou na prednášky a triezvym odhadom vašich schopností a časových možností, ale niekedy ani to nepomôže. Posledný ročník štúdia je veľmi náročný: budete riešiť a písať záverečnú prácu, pripravovať sa na štátnice a nazbierať dostatok kreditov. Preto Vám odporúčame na 3. ročník si nechajte menej ako 1/3 kreditov, aby ste mali možnosť štúdium ukončiť v normálnom tempe a čase.
  • Bakalárska práca: prosím uvedomte si, že vedúci vašej práce je najdôležitejšia osoba vo vašom projekte hneď po vás. Vedúcemu sa vaša práca musí páčiť, pretože ten ju bude hodnotiť a známkovať! A to je iba na vás a pomôcť tomu môžete najmä tak, že sa s vedúcim budete stretávať čo najčastejšie a vždy sa budete držať jeho rád. Často sa tak naučíte oveľa viac, ako keby ste sa (ako vždy) snažili urobiť všetko podľa seba. Toto berte do úvahy už pri výbere témy práce. V druhom semestri budete mať pravidelné týždňové stretnutia na bakalárskom seminári, pamätajte na to, aby ste si viedli podrobný denník o pokroku na projekte - tak sa o sebe a práci na väčších projektoch naučíte oveľa viac! (My ten denník čítame a kontrolujeme.) Podrobné informácie nájdete na stránkach Bakalárskeho seminára.
  • Pri výbere ďalšieho zamerania berte prosím do úvahy, že naša fakulta je zameraná predovšetkým výskumne/vedecky a tak magisterské programy vyžadujú dobré teoretické znalosti. Ak ste skôr prakticky-oritentovaní, zvážte možnosť priameho zamestnania, prípadne prestup na program, ktorý je praktickejšie orientovaný.
  • Ak máte možnosť, vycestujte na jeden alebo dva semestre na výmenný štúdijný program. Univerzita Komenského má viacero dohôd so zahraničnými univerzitami, na základe ktorých ich môžete navštíviť cez výmenný program Erasmus, dozvedieť sa veľa o inom prístupe k výuke, zažiť inú kultúru, jazyk a spoločnosť. Naším cieľom je umožňiť to všetkým študentom, ktorí by chceli vycestovať v rámci programu Erasmus.
  • Andrej Ferko napísal Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác
  • Prosím prečítajte si príručku Rukoväť bakalára na fakultných stránkach.

Konkrétne rady k výberu predmetov

(čoskoro)