Real Time Graphics 2-AIN-122

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Real Time Graphics (2-AIN-122)
Prerekvizity: 2-MPG-101 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-122 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Michal Červeňanský
E-mail: cervenansky@sccg.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~cervenansky/

Popis predmetu:

The subject introduces the key topics, principles and techniques for real time renderingu and 3D games. The talk covers material of many topics, and the students will use some of them in their projects. Invited lectures from the game and graphics industry (based on reachability) are included in the course.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 17:51, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)