Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
   | webpage = http://www.sccg.sk/~cervenansky/rtr/rtr.html
+
   | webpage = http://www.sccg.sk/~samuelcik/rtg.html
   | teacher = RNDr. Michal Červeňanský
+
   | teacher = RNDr. Martin Samuelčík, PhD.
   | email = cervenansky[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
+
   | email = samuelcik[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
   | homepage = http://www.sccg.sk/~cervenansky/
+
   | homepage = http://www.sccg.sk/~samuelcik/
 
   | description = Predmet predstaví kľúčové témy, princípy a techniky real-time renderingu a 3D hier. Prednáška pokrýva materiál z množstva tém, z ktorych niektoré kľúčové študenti zapracujú do svojich projektov. Výučba zahŕňa aj prednášky pozvaných hostí z herného a grafického priemyslu (záleží na dostupnosti).
 
   | description = Predmet predstaví kľúčové témy, princípy a techniky real-time renderingu a 3D hier. Prednáška pokrýva materiál z množstva tém, z ktorych niektoré kľúčové študenti zapracujú do svojich projektov. Výučba zahŕňa aj prednášky pozvaných hostí z herného a grafického priemyslu (záleží na dostupnosti).
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 11:00, 23 February 2015

Grafika v reálnom čase 2-AIN-122

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Grafika v reálnom čase (2-AIN-122)
Prerekvizity: 2-MPG-101 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~samuelcik/rtg.html
Informačný list: Informačný list 2-AIN-122 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Samuelčík, PhD.
E-mail: samuelcik@sccg.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~samuelcik/

Popis predmetu:

Predmet predstaví kľúčové témy, princípy a techniky real-time renderingu a 3D hier. Prednáška pokrýva materiál z množstva tém, z ktorych niektoré kľúčové študenti zapracujú do svojich projektov. Výučba zahŕňa aj prednášky pozvaných hostí z herného a grafického priemyslu (záleží na dostupnosti).

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne