(5 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
   | webpage = chýba
+
   | webpage = https://dai.fmph.uniba.sk/w/RealTimeComputerGraphics
   | teacher = Mgr. Michal Červeňanský
+
   | teacher = RNDr. Martin Samuelčík, PhD.  
   | email = cervenansky[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
+
   | email = samuelcik[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://www.sccg.sk/~cervenansky/
+
   | homepage = http://www.sccg.sk/~samuelcik/
   | description = The subject introduces the key topics, principles and techniques for real time renderingu and 3D games. The talk covers material of many topics, and the students will use some of them in their projects. Invited lectures from the game and graphics industry (based on reachability) are included in the course.  
+
   | description = Predmet predstaví kľúčové témy, princípy a techniky real-time renderingu a 3D hier. Prednáška pokrýva materiál z množstva tém, z ktorych niektoré kľúčové študenti zapracujú do svojich projektov.
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 15:45, 5 February 2016

Grafika v reálnom čase 2-AIN-122

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Grafika v reálnom čase (2-AIN-122)
Prerekvizity: 2-MPG-101 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: https://dai.fmph.uniba.sk/w/RealTimeComputerGraphics
Informačný list: Informačný list 2-AIN-122 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Samuelčík, PhD.
E-mail: samuelcik@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~samuelcik/

Popis predmetu:

Predmet predstaví kľúčové témy, princípy a techniky real-time renderingu a 3D hier. Prednáška pokrýva materiál z množstva tém, z ktorych niektoré kľúčové študenti zapracujú do svojich projektov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne