Grafika v reálnom čase 2-AIN-122

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Grafika v reálnom čase (2-AIN-122)
Prerekvizity: 2-MPG-101 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: https://dai.fmph.uniba.sk/w/RealTimeComputerGraphics
Informačný list: Informačný list 2-AIN-122 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Samuelčík, PhD.
E-mail: samuelcik@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~samuelcik/

Popis predmetu:

Predmet predstaví kľúčové témy, princípy a techniky real-time renderingu a 3D hier. Prednáška pokrýva materiál z množstva tém, z ktorych niektoré kľúčové študenti zapracujú do svojich projektov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Real Time Graphics)