Kvalitatívne modelovanie a simulácia 2-AIN-143

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kvalitatívne modelovanie a simulácia (2-AIN-143)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/QMS/
Informačný list: Informačný list 2-AIN-143 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD.
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/

Popis predmetu:

Doplniť poznatky o kvalitatívnom usudzovaní v rozsahu dostatočnom pre diplomovú prácu alebo štátnu skúšku.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 21:26, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)