Line 13: Line 13:
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/
 
   | description =  chýba
 
   | description =  chýba
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 18:28, 20 August 2008

Qualitative Modelling and Simulation 2-AIN-143

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Qualitative Modelling and Simulation (2-AIN-143)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/QMS/
Informačný list: Informačný list 2-AIN-143 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD.
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/

Popis predmetu:

chýba

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne