Psycholingvistika 2-IKV-183

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Psycholingvistika (2-IKV-183)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-183 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Jana Hanulová
E-mail: chýba
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Predmet poskytuje úvod do experimentálnych metód a teórií psycholingvistiky, ktorá skúma vzťahy jazyka a kognície.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Psycholinguistics)