Line 3: Line 3:
 
'''Vstup:''' snímky okien
 
'''Vstup:''' snímky okien
  
'''Výstup: ''' vysegmentované a spočítané okná na snímke
+
'''Výstup: ''' Spočítané okná na snímke
  
 
'''Náročnosť: '''  
 
'''Náročnosť: '''  

Revision as of 11:47, 24 October 2013

1. Okná

Vstup: snímky okien

Výstup: Spočítané okná na snímke

Náročnosť:

 • vstup
 • použité metódy
 • úspešnosť segmentovania

Skupiny:

Jozef Tylka, Martin Reiberger, Anton Blahunka, Ľudmila Nemsilajová


2. Peniaze

Vstup: fotografie/obrázky bankoviek

Výstup: určenie bankoviek, aké sa nachádzajú na snímke

Náročnosť:

 • vstup (foto/obrázok/viacero bankoviek na obrázku)
 • použité metódy
 • úspešnosť rozpoznávania

Skupiny:

Matúš Vojčik, Peter Németh, Zuzana Michalicová, Cyril Gramblička

Ján Hledík, Jana Pernecká, Alexander Takács


3. Turistické značky

Vstup: fotografia/obrázok turistických značiek

Výstup: rozpoznanie značky, skupiny značiek

Náročnosť:

 • použité vstupy
 • metódy
 • úspešnosť

Skupiny:

Lenka Knapereková, Adam Chrást, Michal Martin, Peter Bezák

? Erich Siebenstich, Martin Kuchyňár


4. Rubiková kocka

Vstup: čo najmenej fotografií Rubikovej kocky

Výstup: rekonštrukcia kocky (napr. „plášť“, ktorého farby zodpovedajú farbám na odfotenej kocke, textový výpis farieb kocky)

Náročnosť:

 • počet fotografií
 • použité metódy
 • úspešnosť

Skupiny:

Zdenko Kobezda, Jakub Lukašík, Jozef Hladký

? Erich Siebenstich, Martin Kuchyňár