Projekt (1) 1-AIN-230

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projekt (1) (1-AIN-230)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (1)
Kredity: 1
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~rpai/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-230 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Matej Novotný

Popis predmetu:

Získať prvé skúsenosti s návrhom a realizáciou rozsiahlejšieho softvérového projektu. Preukázať samostatne a tvorivo riešiť zložité situácie, kriticky pristupovať k analýze možných riešení.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Project 1)