Projekt TERAIS

Projekt TERAIS

Financovaný EU

TERAIS (Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university) je medzinárodný projekt financovaný z programu Horizont Európa v rámci výzvy Twinning, ktorý odštartoval začiatkom októbra 2022. Hlavným cieľom projektu TERAIS je pozdvihnúť Katedru aplikovanej informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na pracovisko medzinárodnej akademickej excelentnosti v oblasti kognitívnej robotiky a umelej inteligencie.

Oficiálny web projektu TERAIS >

TERAIS je konzorcium vedené Katedrou Aplikovanej Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Medzinárodnými partnermi sú University of Hamburg a Italian Institute of Technology.

UKBA-Logo-English.svg
UHAM-Logo.svg
IIT-Logo.svg