Projekt TERAIS

Projekt TERAIS

Financovaný EU

TERAIS (Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university) je medzinárodný projekt financovaný z programu Horizont Európa v rámci výzvy Twinning, ktorý odštartoval začiatkom októbra 2022. Hlavným cieľom projektu TERAIS je pozdvihnúť Katedru aplikovanej informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na pracovisko medzinárodnej akademickej excelentnosti v oblasti kognitívnej robotiky a umelej inteligencie.

Oficiálny web projektu TERAIS >

< Project:TERAIS(Presmerované z Project:TERAIS)