Line 7: Line 7:
 
   | credits = 5
 
   | credits = 5
 
   | form = K - kurz (4)
 
   | form = K - kurz (4)
   | evaluation = 50/50
+
   | evaluation = 70/30
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/PARA/
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/PARA/
 
   | teacher = [[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]
 
   | teacher = [[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]

Revision as of 10:08, 4 February 2009

Programovacie paradigmy 1-AIN-430

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovacie paradigmy (1-AIN-430)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/PARA/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-430 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
E-mail: borovan@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov so základnými pojmami existujúcich programovacích jazykoch. Detailnejší úvod do funkcionálneho a logického programovania. Programovanie v jazykoch Haskell a Prolog.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne