Programovanie (3) 1-AIN-171

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (3) (1-AIN-171)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-171 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. František Gyarfáš, PhD.
E-mail: gyarfas@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas

Popis predmetu:

Rozvíjanie algoritmických schopností, zvládnutie programovacie jazyka C++ a tvorby aplikácii v tomto programovacom jazyku.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 20:05, 3 August 2010 by Petrovic (Talk | contribs)