m
 
Line 8: Line 8:
 
   | form = K - kurz (4)
 
   | form = K - kurz (4)
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
   | webpage = chýba
+
   | webpage = https://www.dai.fmph.uniba.sk/~gyarfas/predmety/
 
   | teacher = [[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyarfáš, PhD.]]
 
   | teacher = [[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyarfáš, PhD.]]
 
   | email = gyarfas[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = gyarfas[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk

Latest revision as of 12:41, 9 August 2010

Programovanie (3) 1-AIN-171

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (3) (1-AIN-171)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: https://www.dai.fmph.uniba.sk/~gyarfas/predmety/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-171 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. František Gyarfáš, PhD.
E-mail: gyarfas@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas

Popis predmetu:

Rozvíjanie algoritmických schopností, zvládnutie programovacie jazyka C++ a tvorby aplikácii v tomto programovacom jazyku.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne