Programovanie (1) 1-AIN-130

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (1) (1-AIN-130)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
Kredity: 8
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://delphi.input.sk/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-130 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Blaho

Popis predmetu:

Zvládnuť základy programovania v objektovom Pascale vo vizuálnom prostredí Delphi, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika, Povinný v Bakalárskom programe Informatika ako 1-INF-125.

Odporúčania: žiadne

Rozdelenie cvičení podľa krúžkov

1i1 Bezáková po 16:30 XI
1i2 Gálik po 16:30 XII
1iai1 Blaho št 9:50 I
1iai2 Slobodová po 18:10 I
1iai3 Janovický po 18:10 II
1iai4 Janovický str 18:10 III
1iai5 Tomcsányi pi 9:00 X
1iai6 Slobodová str 18:10 IV
1iai7 Gálik pi 9:00 XI
1iai8 Gálik po 18:10 XII
Revision as of 23:02, 14 October 2008 by Blaho (Talk | contribs)