Line 12: Line 12:
 
   | email =  blaho[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email =  blaho[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://www.andrej.input.sk/
 
   | homepage = http://www.andrej.input.sk/
   | description = The aim is that the student will comprehend basics of programming in object-oriented Pascal in visual environment Delphi, and gets introduces to basic programming and data structures of the language, introduction to OOP.
+
   | description = Zvládnuť základy programovania v objektovom Pascale vo vizuálnom prostredí Delphi, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]], Povinný v [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/English/study/bc_mgr/programy_bc/SPA_1INF.html Bachelor program in Informatics] as 1-INF-125.
+
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]], Povinný v [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/English/study/bc_mgr/programy_bc/SPA_1INF.html Bakalárskom programe Informatika] ako 1-INF-125.
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 20:24, 20 August 2008

Programovanie (1) 1-AIN-130

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (1) (1-AIN-130)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
Kredity: 8
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://delphi.input.sk/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-130 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Blaho
E-mail: blaho@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.andrej.input.sk/

Popis predmetu:

Zvládnuť základy programovania v objektovom Pascale vo vizuálnom prostredí Delphi, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika, Povinný v Bakalárskom programe Informatika ako 1-INF-125.

Odporúčania: žiadne