(New page: {{Course | name = Programming (1) | code = 1-AIN-130 | prerequisites = none | semester = Winter | year = 1 | credits = 8 | form = L - lecture (4), P - practicals (2) | eva...)
 
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Programming (1)
 
   | name = Programming (1)
 
   | code = 1-AIN-130
 
   | code = 1-AIN-130
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 8
 
   | credits = 8
   | form = L - lecture (4), P - practicals (2)
+
   | form = P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
 
   | webpage = http://delphi.input.sk/
 
   | webpage = http://delphi.input.sk/
Line 13: Line 13:
 
   | homepage = http://www.andrej.input.sk/
 
   | homepage = http://www.andrej.input.sk/
 
   | description = The aim is that the student will comprehend basics of programming in object-oriented Pascal in visual environment Delphi, and gets introduces to basic programming and data structures of the language, introduction to OOP.
 
   | description = The aim is that the student will comprehend basics of programming in object-oriented Pascal in visual environment Delphi, and gets introduces to basic programming and data structures of the language, introduction to OOP.
   | offered_in = Obligatory in [[Bachelor program in Applied Informatics]], obligatory in [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/English/study/bc_mgr/programy_bc/SPA_1INF.html Bachelor program in Informatics] as 1-INF-125.
+
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]], Povinný v [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/English/study/bc_mgr/programy_bc/SPA_1INF.html Bachelor program in Informatics] as 1-INF-125.
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 18:23, 20 August 2008

Programming (1) 1-AIN-130

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programming (1) (1-AIN-130)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
Kredity: 8
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://delphi.input.sk/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-130 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Blaho
E-mail: blaho@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.andrej.input.sk/

Popis predmetu:

The aim is that the student will comprehend basics of programming in object-oriented Pascal in visual environment Delphi, and gets introduces to basic programming and data structures of the language, introduction to OOP.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika, Povinný v Bachelor program in Informatics as 1-INF-125.

Odporúčania: žiadne