Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
 
   | form = P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 0/100
 
   | evaluation = 0/100
   | webpage = http://input.sk/python
+
   | webpage = http://python.input.sk/
 
   | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
   | teacher = [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
   | email =   
 
   | email =   

Latest revision as of 18:47, 18 September 2013

Programovanie (1) 1-AIN-130

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (1) (1-AIN-130)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
Kredity: 8
Hodnotenie (semester/skúška): 0/100
Webstránka predmetu: http://python.input.sk/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-130 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Popis predmetu:

Zvládnuť základy programovania v objektovom programovacom jazyku Python, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika, Povinný v Bakalárskom programe Informatika ako 1-INF-125.

Odporúčania: žiadne