Line 19: Line 19:
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
''Rozdelenie cvičení podľa krúžkov''
 
''Rozdelenie cvičení podľa krúžkov''
{| border="1" cellspacing="0"
+
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
| 1i1 || Bezáková ||po 16:30 || XI
+
|width="50" align="center"| 1i1
 +
|width="120"| Bezáková
 +
|width="90"| po 16:30
 +
|width="50"| XI
 
|-
 
|-
| 1i2 || Gálik || po 16:30 || XII
+
|align="center"| 1i2 || Gálik || po 16:30 || XII
 
|-
 
|-
| 1iai1 || Blaho || št 9:50 || I
+
|align="center"| 1iai1 || Blaho || št 9:50 || I
 
|-
 
|-
| 1iai2 || Slobodová || po 18:10 || I
+
|align="center"| 1iai2 || Slobodová || po 18:10 || I
 
|-
 
|-
| 1iai3 || Janovický || po 18:10 || II
+
|align="center"| 1iai3 || Janovický || po 18:10 || II
 
|-
 
|-
| 1iai4 || Janovický || str 18:10 || III
+
|align="center"| 1iai4 || Janovický || str 18:10 || III
 
|-
 
|-
| 1iai5 || Tomcsányiová || pi 9:00 || X
+
|align="center"| 1iai5 || Tomcsányiová || pi 9:00 || X
 
|-
 
|-
| 1iai6 || Slobodová || str 18:10 || IV
+
|align="center"| 1iai6 || Slobodová || str 18:10 || IV
 
|-
 
|-
| 1iai7 || Gálik || pi 9:00 || XI
+
|align="center"| 1iai7 || Gálik || pi 9:00 || XI
 
|-
 
|-
| 1iai8 || Gálik || po 18:10 || XII
+
|align="center"| 1iai8 || Gálik || po 18:10 || XII
 
|}
 
|}
 
</blockquote>
 
</blockquote>

Revision as of 09:42, 22 September 2008

Programovanie (1) 1-AIN-130

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovanie (1) (1-AIN-130)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (4), C - cvičenie (2)
Kredity: 8
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/~blaho/delphi/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-130 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Blaho

Popis predmetu:

Zvládnuť základy programovania v objektovom Pascale vo vizuálnom prostredí Delphi, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika, Povinný v Bakalárskom programe Informatika ako 1-INF-125.

Odporúčania: žiadne

Rozdelenie cvičení podľa krúžkov

1i1 Bezáková po 16:30 XI
1i2 Gálik po 16:30 XII
1iai1 Blaho št 9:50 I
1iai2 Slobodová po 18:10 I
1iai3 Janovický po 18:10 II
1iai4 Janovický str 18:10 III
1iai5 Tomcsányiová pi 9:00 X
1iai6 Slobodová str 18:10 IV
1iai7 Gálik pi 9:00 XI
1iai8 Gálik po 18:10 XII