Line 16: Line 16:
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}
[[Stranka studentskych projektov|Stranka studentskych projektov]]
+
[[Stránka materiálov k prednáške|http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_%28Winter_2010%29]]

Revision as of 05:58, 5 October 2010

Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov 2-AIN-201

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov (2-AIN-201)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 30/70
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-201 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov so počítačovou animáciou, jej základnými ale aj pokročilé technikami. Prehľad rôznych spôsobou využitia počítačovej grafike.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_%28Winter_2010%29