Line 17: Line 17:
 
}}
 
}}
 
[[Stranka studentskych projektov|Stranka studentskych projektov]]
 
[[Stranka studentskych projektov|Stranka studentskych projektov]]
[[Jozef Kralik | http://147.175.18.16/~jojo/mmapcfp.html]]
+
 
[[Michal Machovic | http://breaks.sk/school/mat_modelovanie/]]
+
[[http://147.175.18.16/~jojo/mmapcfp.html|Jozef Kralik]]
[[Ondrej Hrabovec | https://www.st.fmph.uniba.sk/~hrabovec1/ondrej2/skola/mgr/2-AIN-201.html]]
+
[[http://breaks.sk/school/mat_modelovanie/|Michal Machovic]]
 +
[[https://www.st.fmph.uniba.sk/~hrabovec1/ondrej2/skola/mgr/2-AIN-201.html|Ondrej Hrabovec]]
 
[[|]]
 
[[|]]

Revision as of 06:33, 13 October 2008

Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov 2-AIN-201

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov (2-AIN-201)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 30/70
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-201 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov so počítačovou animáciou, jej základnými ale aj pokročilé technikami. Prehľad rôznych spôsobou využitia počítačovej grafike.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Stranka studentskych projektov

[Kralik] [Machovic] [Hrabovec] [[|]]