Line 1: Line 1:
 
{{Predmet
 
{{Predmet
   | name = Physical-based Animations and Mathematical Modeling
+
   | name = Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov
 
   | code = 2-AIN-201
 
   | code = 2-AIN-201
 
   | prerequisites = žiadne
 
   | prerequisites = žiadne

Revision as of 19:58, 20 August 2008

Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov 2-AIN-201

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov (2-AIN-201)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 30/70
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-201 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Introduce the basic and advanced computer animation techniques. Review possible applications of computer graphics techniques in animation.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne