Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | evaluation = 30/70  
 
   | evaluation = 30/70  
   | webpage = http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material
+
   | webpage = [[Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material]]
 
   | teacher = [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]  
 
   | teacher = [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]  
 
   | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk

Revision as of 17:46, 11 September 2014

Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov 2-AIN-201

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov (2-AIN-201)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 30/70
Webstránka predmetu: Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material
Informačný list: Informačný list 2-AIN-201 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov so počítačovou animáciou, jej základnými ale aj pokročilé technikami. Prehľad rôznych spôsobou využitia počítačovej grafike.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

  • Materialy k prednáške staré: PBAMM2010
  • Materialy k prednáške: PBAMM