Line 16: Line 16:
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}
* Materialy k prednáške staré: [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_(Winter_2010) PBAMM2010]
 
 
* Materialy k prednáške: [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material PBAMM]
 
* Materialy k prednáške: [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material PBAMM]
 +
----
 +
* Materialy k prednáške staré: [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_(Winter_2010) PBAMM2010]

Latest revision as of 11:54, 14 September 2014

Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov 2-AIN-201

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov (2-AIN-201)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 30/70
Webstránka predmetu: Physical-based_Animations_and_Mathematical_Modeling_Material
Informačný list: Informačný list 2-AIN-201 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov so počítačovou animáciou, jej základnými ale aj pokročilé technikami. Prehľad rôznych spôsobou využitia počítačovej grafike.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

  • Materialy k prednáške: PBAMM