Fotorealistické zobrazovanie 2-AIN-263

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Fotorealistické zobrazovanie (2-AIN-263)
Prerekvizity: 2-MPG-102 (doporučený)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: Realistic Image Synthesis
Informačný list: Informačný list 2-AIN-263 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Počas tohto kurzu študujeme najnovšie metódy výpočtu renderovacej rovnice z matematického a programátorského hľadiska.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 18:44, 11 September 2014 by Durikovic (Talk | contribs)