Filozofia Internetu 1-AIN-675

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Filozofia Internetu (1-AIN-675)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-675 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. František Gyarfáš, PhD.
E-mail: gyarfas@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/

Popis predmetu:

Introduce and open a discussion about contemporary internet with concentration on psychological, sociological, economical and philosophical consequences of internet in society.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Philosophy of Internet)