Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Mgr. Peter Náther
 
   | fullname = Mgr. Peter Náther
 
   | caption  = Peter Náther
 
   | caption  = Peter Náther
   | image    =  
+
   | image    = Nather.jpg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand

Revision as of 13:58, 13 October 2008

Peter Náther

Peter Náther
Meno: Mgr. Peter Náther
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: nather@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Peter Náther
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • dynamics of networks
  • applications of the network theory

Publikácie

  • chýbajú