Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* ''chýba''
+
* [[Fundamentals_of_Artificial_Intelligence_1|Základy umelej inteligencie (1)]] - cvičenia
 +
* [[Fundamentals_of_Artificial_Intelligence_2|Základy umelej inteligencie (2)]] - cvičenia
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* ''chýba''
+
* dynamics of networks
 +
* applications of the network theory
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* ''chýbajú''
 
* ''chýbajú''
 
}}
 
}}

Revision as of 14:45, 13 October 2008

Peter Náther

Peter Náther
Meno: Mgr. Peter Náther
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: nather@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Peter Náther
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • dynamics of networks
  • applications of the network theory

Publikácie

  • chýbajú