Line 7: Line 7:
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 443
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 443
 
   | room    = i6
 
   | room    = i6
   | email    = peter.nather[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email    = nather[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =
 
   | info    =

Revision as of 13:43, 13 October 2008

Peter Náther

Peter Náther – fotografia
Meno: Mgr. Peter Náther
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: nather@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Peter Náther
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • chýba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú