Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
Zimný semester
+
* [[Mathematics_1|Matematika 1]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather cvičenia]
<!--* [[Mathematics_3|Matematika 3]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ cvičenia]-->
+
* [[Mathematics_3|Matematika 3]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather cvičenia]
 
<!--* [[Project_1 | Ročníkový projekt 1]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ hodnotenia]-->
 
<!--* [[Project_1 | Ročníkový projekt 1]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ hodnotenia]-->
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Tvorba informačných systémov]
+
<!--* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Tvorba informačných systémov]-->
* [[Fundamentals_of_Artificial_Intelligence_1/sk|Úvod do umelej inteligencie]] - [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/view.php?id=405 Moodle]
+
<!--* [[Fundamentals_of_Artificial_Intelligence_1/sk|Úvod do umelej inteligencie]] - [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/view.php?id=405 Moodle]-->
Letný semester
+
<!--* [[Discrete_Mathematics_2 | Diskrétna matematka 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ cvičenia]-->
* [[Discrete_Mathematics_2 | Diskrétna matematka 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ cvičenia]
+
<!--* [[Project_2 | Ročníkový projekt 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ hodnotenia]-->
* [[Project_2 | Ročníkový projekt 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ hodnotenia]
+
 
* [[Complex_networks|Komplexné siete]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/courses/ComNet/ stránka predmetu]
 
* [[Complex_networks|Komplexné siete]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/courses/ComNet/ stránka predmetu]
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 08:36, 23 September 2019

Peter Náther

Peter Náther
Meno: Mgr. Peter Náther, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: nather@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Peter Náther, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • dynamics of networks
  • applications of the network theory

Publikácie