Line 16: Line 16:
 
<!--* [[Project_1 | Ročníkový projekt 1]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ hodnotenia]-->
 
<!--* [[Project_1 | Ročníkový projekt 1]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ hodnotenia]-->
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Tvorba informačných systémov]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Tvorba informačných systémov]
* [[Fundamentals_of_Artificial_Intelligence_1/sk|Úvod do umelej inteligencie]] - [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/view.php?id=405|Moodle]
+
* [[Fundamentals_of_Artificial_Intelligence_1/sk|Úvod do umelej inteligencie]] - [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/view.php?id=405 Moodle]
 
Letný semester
 
Letný semester
 
* [[Discrete_Mathematics_2 | Diskrétna matematka 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ cvičenia]
 
* [[Discrete_Mathematics_2 | Diskrétna matematka 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ cvičenia]

Revision as of 10:13, 17 November 2015

Peter Náther

Peter Náther
Meno: Mgr. Peter Náther, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: nather@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Peter Náther, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

  • dynamics of networks
  • applications of the network theory

Publikácie