Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Discrete_Mathematics_1 | Diskrétna matematka 1]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/2011zs/dm1/ cvičenia]
+
Zimný semester
* [[Mathematics_3|Matematika 3]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/2011zs/mat3/ cvičenia]
+
* [[Mathematics_3|Matematika 3]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ cvičenia]
* [[Discrete_Mathematics_2 | Diskrétna matematka 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/2012ls/dm2/ cvičenia]
+
* [[Project_1 | Ročníkový projekt 1]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ hodnotenia]
* [[Project_2 | Ročníkový projekt 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/2011zs/rp/ 2012]
+
Letný semester
 
+
* [[Discrete_Mathematics_2 | Diskrétna matematka 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ cvičenia]
 +
* [[Project_2 | Ročníkový projekt 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ hodnotenia]
 +
* [[Complex_networks|Komplexné siete]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/courses/ComNet/ stránka predmetu]
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
* dynamics of networks
 
* dynamics of networks

Revision as of 17:06, 27 February 2015

Peter Náther

Peter Náther – fotografia
Meno: Mgr. Peter Náther, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: nather@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Peter Náther, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

  • dynamics of networks
  • applications of the network theory

Publikácie