(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Discrete_Mathematics_1 | Diskrétna matematka 1]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/2011zs/dm1/ cvičenia]
+
* [[Mathematics_1_-_Introduction_to_Mathematical_Reasoning | Matematika 1]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather cvičenia]
* [[Mathematics_3|Matematika 3]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/2011zs/mat3/ cvičenia]
+
* [[Mathematics_3 | Matematika 3]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather cvičenia]
 
+
<!--* [[Project_1 | Ročníkový projekt 1]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ hodnotenia]-->
 +
<!--* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Tvorba informačných systémov]-->
 +
<!--* [[Fundamentals_of_Artificial_Intelligence_1/sk|Úvod do umelej inteligencie]] - [https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/view.php?id=405 Moodle]-->
 +
<!--* [[Discrete_Mathematics_2 | Diskrétna matematka 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ cvičenia]-->
 +
<!--* [[Project_2 | Ročníkový projekt 2]] - [http://ii.fmph.uniba.sk/~nather/ hodnotenia]-->
 +
* Komplexné siete - [http://ii.fmph.uniba.sk/courses/ComNet/ stránka predmetu]
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
* dynamics of networks
 
* dynamics of networks
Line 20: Line 25:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
* [http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2012060619355008336&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&sourcescreen=INITREQ&scant1=Nather&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Nather&u1=1003&pos=1&itempos=1&rootsearch=SCAN&function=INITREQ&search=AUTHID&authid=579553&authidu=1003 evipub]
 +
 
 +
* [http://scholar.google.sk/citations?user=rxPjVdUAAAAJ&hl=sk googlescholar]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 07:44, 23 September 2019

Peter Náther

Peter Náther
Meno: Mgr. Peter Náther, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: nather@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Peter Náther, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • dynamics of networks
  • applications of the network theory

Publikácie