Line 6: Line 6:
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 443
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 443
   | room    = i6
+
   | room    = i7
 
   | email    = peter.klimo[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = peter.klimo[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  

Latest revision as of 09:03, 7 May 2009

Peter Klimo

Peter Klimo
Meno: Mgr. Peter Klimo
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: peter.klimo@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: Mgr. Peter Klimo
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • chýba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú