Peter Gergeľ

Peter Gergeľ
Meno: Mgr. Peter Gergeľ
doktorand
Telefón: 442
Email: peter.gergel@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr. Peter Gergeľ
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • Úvod do umelej inteligencie

Výskum

  • Neurónove siete
  • Modelovanie neuro-gliových interakcií
  • Výpočtová neuroveda
Revision as of 15:20, 22 September 2015 by Gergel (Talk | contribs)