Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* Úvod do umelej inteligencie
+
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/ Neurónové siete]
 +
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/JAVA/ Programovanie (4) - Java]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* Modely astrocytov
 
 
* Výpočtová neuroveda
 
* Výpočtová neuroveda
 +
* Neurónové siete
  
 
}}
 
}}

Revision as of 19:57, 5 April 2016

Peter Gergeľ

Peter Gergeľ
Meno: Mgr. Peter Gergeľ
doktorand
Telefón: 442
Email: peter.gergel@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr. Peter Gergeľ
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Výpočtová neuroveda
  • Neurónové siete