Peter Borovský

Peter Borovský
Meno: RNDr. Peter Borovský
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 441
Email: Peter.Borovsky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i4
Adresa: RNDr. Peter Borovský
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

  • chýba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú
(Presmerované z Peter Borovsky)