Peter Borovanský

Peter Borovanský – fotografia
Meno: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: borovansky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava


Výučba

  • chýba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú


Revision as of 14:48, 21 August 2008 by Blaho (Talk | contribs)