Peter Borovanský

Peter Borovanský – fotografia
Meno: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: borovansky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • Programovanie v Jave
  • Programovacie paradigmy
  • Funkcionálne programovanie
  • Logické programovanie

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú
Revision as of 15:00, 2 September 2008 by Borovansky (Talk | contribs)