Line 15: Line 15:
 
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* [[Functional Programming|Funkcionálne programovanie]]
 
* [[Functional Programming|Funkcionálne programovanie]]
* Logické programovanie
+
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/lopro/LOPRO.ps Logické programovanie]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* ''chýba''
+
* Systémy na prepisovanie termov
 +
* Implementačné techniky programovacích jazykov
 +
* Constraint satisfaction problem
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
[http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010040116113326631&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&sourcescreen=INITREQ&scant1=borovansky&scanu1=1003&elementcount=1&t1=borovansky&u1=1003&pos=1&itempos=1&rootsearch=SCAN&function=INITREQ&search=AUTHID&authid=484623&authidu=1003 EVIPUB]
 
[http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010040116113326631&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&sourcescreen=INITREQ&scant1=borovansky&scanu1=1003&elementcount=1&t1=borovansky&u1=1003&pos=1&itempos=1&rootsearch=SCAN&function=INITREQ&search=AUTHID&authid=484623&authidu=1003 EVIPUB]
 
}}
 
}}

Revision as of 09:35, 7 April 2010

Peter Borovanský

Peter Borovanský
Meno: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: borovansky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Systémy na prepisovanie termov
  • Implementačné techniky programovacích jazykov
  • Constraint satisfaction problem

Publikácie

EVIPUB